مجله علوم و فنون باغبانی ایران- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/5 | 

        مجله علوم و فنون باغبانی ایران، توسط انجمن علوم باغبانی ایران و  به صورت فصلنامه الکترونیکی منتشر می شود. این نشریه با هدف های زیر

        در زمینه علوم باغبانی مقاله می پذیرد:

                    (الف) ایجاد تحرک در پژوهشگرهای ایرانی و همکارانشان در سایر کشورها جهت پژوهش های علمی و

                    (ب) ایجاد محیط بحث و تبادل اطلاعات در مورد جدید ترین پیشرفت های علوم باغبانی.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم و فنون باغبانی ایران:
http://journal-irshs.ir/find.php?item=1.40.22.fa
برگشت به اصل مطلب