مجله علوم و فنون باغبانی ایران- اهداف و زمینه‌ها
هدف و زمینه فعالیت مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/15 | 

     هدف های مجله علوم و فنون باغبانی ایران عبارت است از:
(الف) ایجاد تحرک در پژوهشگرهای ایرانی و همکارانشان در سایر کشورها جهت پژوهش های علمی و
(ب) ایجاد محیط بحث و تبادل اطلاعات در مورد جدید ترین پیشرفت های علوم باغبانی.

مجله علوم و فنون باغبانی ایران نوشته های زیر را برای چاپ می پذیرد:

(الف) مقاله‌هایی که از نتایج پژوهش‌های بدیع علوم باغبانی و علوم وابسته، به رشته تحریر در آمده و دارای اطلاعات جدیدی برای حل مسائل باغبانی ایران و یا سایر کشورهای دنیا می باشد و

(ب) مقاله‌های دعوتی و مقاله‌های تحلیلی که بر موضوع های خاص مورد توجه دانشمندان علوم باغبانی، تاکید دارد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم و فنون باغبانی ایران:
http://journal-irshs.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب